PROJELER

Devam Eden Projelerimiz

Çorum - Merzifon Demiryolu Projesi

102 km uzunluğundaki Çorum Merzifon hızlı demiryolu hattına ait etüt proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında 11 adet tünelin ve giriş çıkış portallarının modellenmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması. Toplamda 14 km tünel tasarımı. Güzergaha ait geoteknik raporun hazırlanması.

Tamamlanma 92%

Van-Tatvan Devlet Yolu kapsamında Küçüksu Tüneli Etüt ve Proje Danışmanlık işi

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Van-Tatvan Devlet Yolu’nun artan trafik ihtiyacını karşılayabilmesi ve mevcut yol standartlarının arttırılması amacıyla yapılması planlanan Yelkenli Tünelinin tünel gövdesi, giriş ve çıkış portallarının modellenmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması. 

Tamamlanma 81%

Malatya - Elazığ Demiryolu Projesi

96 km uzunluğundaki Malatya – Elazığ hızlı demiryolu hattına ait etüt proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında 10 adet tünelin ve giriş çıkış portallarının modellenmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması. Toplamda 18 km tünel tasarımı. Güzergaha ait geoteknik raporun hazırlanması.

Tamamlanma 22%

Siirt - Kurtalan Demiryolu Projesi

26 km uzunluğundaki Siirt – Kurtalan hızlı demiryolu hattına ait etüt proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında 13 adet tünelin ve giriş çıkış portallarının modellenmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması. Toplamda 6 km tünel tasarımı.

Tamamlanma 39%

Silvan Barajı Köy Yolları Proje Yapımı

Silvan’da yapılması planlanan Taşköprü Viyadüğüne ait ayakların geoteknik açıdan incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 61%

Feringa / Kj Plein / VU Amsterdam / Galaxy Tower /Mall of Netherlands / World Trade Center

Ballast Nedam – Rönesans ortaklığında yapılmakta olan bahsi geçen projelerde (büyük ölçekli üstyapı projeleri) 2 boyutlu çizimler ve 3 boyutlu modeller kullanılarak metraj çıkarma çalışmaları ve proje danışmanlığı yapılması.

Tamamlanma 71%

Tamamlanan Projelerimiz

Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapım İşi

Bartın ili içerisindeki farklı lokasyonlarda bulunan 4 adet kemer ve prekast köprülere ait jeolojik araştırma hizmetlerinin ve geoteknik projelerinin tamamlanması ve köprü uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Sinop Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Sinop Çevre Yolu jeolojik araştırma hizmetlerinin (Sondaj, Araştırma Çukurları, İnklonometre, Laboratuvar Deneyleri) yapılması, geoteknik ve heyelan projelerinin tamamlanması.

Tamamlanma 100%

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Uşak(Eşme)- Salihli Kesimi Altyapı İnşaatı İşi

Uşak İlinde yapılması planlanan V6A-V6B-V7 ve V8 viyadüklerine ait ayakların geoteknik açıdan incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanı Dahilindeki Muhtelif Güzergahlarda 8 adet Köprüye ait Köprü Projelerinin ve Plankotelerinin Hazırlanması ile Araştırma Mühendislik Hizmetlerinin Yapılması Danışmanlık Hizmetleri Alım İşi

Bu köprüler içerisinde yer alan Gökhöyük, Aladağ, Çarşamba, Zanapa ve TCDD köprülerinin ayaklarının geoteknik açıdan incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Adıyaman- Kahta- Narince 9. Bl. Hd. Devlet Yolu, Kahta- Narince Arası, Narince- 9.Bl. Hududu Arası Yenişehir Viyadüğü Proje Danışmanlık Hizmetleri Alım İşi

Yenişehir Viyadüğüne ait yeniden projelendirilen kenar ve orta ayakların temeline ait geoteknik değerlendirmeleri kapsamaktadır.

Tamamlanma 100%

Muş Devlet Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak Geoteknik Etüt Raporu

Muş şehir içi karayolu trafiğinin yoğunluğunun azaltılması, transit yol taşımacılığının mevcut şehir içi karayolundan ayrılması amacıyla mevcut hastane kavşağının farklı seviyeli altgeçitli kavşağa dönüştürülmesi projesi kapsamında kazıklı alt geçit uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Tarsus - Pozantı Karayolu Projesi

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Tarsus – Pozantı Karayolu Projesi kapsamında 1.5 km uzunluğundaki Tarsus Tüneline ait statik ve geoteknik hesaplamaların yapılması, elektromekanik projelerin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Ulaş Farklı Seviyeli Kavşağı Köprüleri ve Ulaş A Köprüsünün Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje kapsamında yapılması planlanan Köprü-1, Köprü-2, Köprü-3, Köprü-4 ve A Köprüsüne ait ayakların geoteknik açıdan incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması. Güzergâhın geoteknik incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Gülek Viyadüğü Projesi

Tarsus – Pozantı Devlet Yolu güzergâhının Km:37+711,50 ile Km:37+978,50 arasında yer alan Gülek Viyadüğüne ait ayakların geoteknik açıdan incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar- Sındırgı Karayolu) Viyadük Proje Yapım İşi

Manisa ili, Akhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ’’Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar- Sındırgı Karayolu) Viyadük Proje Yapım İşi’’ kapsamında yapılacak olan Demirbüken Deresi Köprüsüne ait ayakların geoteknik açıdan incelemelerinin yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Tortum-Uzundere Ayrımı – Narman İli Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Erzurum ili Tortum-Uzundere Ayrımı ile Narman ilçesi arasında kalan yolun geometrik standartlarının iyileştirilmesi amacı ile inşaa edilecek (Tortum-Uzundere) Ayr. – Narman İl Yolu projesi kapsamında 4.5 km uzunluğundaki Şehitler Tüneli statik – geoteknik hesaplamalarının yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Buca-Onat Caddesi İle Şehirlerarasi Otobüs Terminali Ve Çevre Yolu Arasi Bağlanti Yolu-Tünel Yapilmasi (2nci Etap) Danişmanlik Ve Mühendislik Hizmetleri İşi

Onat Tüneli çıkış portal bölgesi ve tünel çıkış gövdesinin hesaplarının yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Kuzey Çevre Yolu- (Erzurum- Ağrı Devlet Yolu) Nenehatun Tünelli Geçişi Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Kuzey Çevre Yolu- (Erzurum- Ağrı Devlet Yolu) Nenehatun Tünelli Geçişi Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamında 4.6 km uzunluğunda Nenehatun Tüneli statik – geoteknik hesaplamalarının yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Sivas Kuzey Çevre Yolu (2.Kısım) Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Sivas İlinde yapılması planlanan bu proje kapsamında olası trafik için ulaşım koşullarında iyileşmeye gidilmesi planlanmıştır. Karayollarına ait etüt proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında tünelin ve giriş, gövde ve çıkış kesimlerinin modellenmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Acwa Power Çelik Depo Tasarımı

ACWA Güç Enerji Santrali içerisinde yer alan mevcut çelik yapının deformasyon toleranslarının belirlenmesi gerekli yapı iyileştirme projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Armutlu-Gemlik İl Yolu Projesi

Armutlu-Gemlik il yolu hattına ait 495 m uzunluğundaki T-14 Tüneli statik – geoteknik hesaplamalarının yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması. 

Tamamlanma 100%

Balıkesir Edremit Devlet Yolu Evciler Varyantı Etüt Ve Proje Danışmanlık İşi

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Balıkesir Edremit Devlet Yolu’nun artan trafik ihtiyacının karşılanabilmesi ve mevcut yol standartlarının arttırılması amacıyla inşa edilecek sol tüp 171 m, sağ tüp 160 m uzunluğundaki Evciler Tüneli statik – geoteknik hesaplamalarının yapılması ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Tamamlanma 100%

Taşoluk (Afyonkarahisar) Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Proje Hizmet Alım İşi

İller Bankası tarafından ihale edilen Taşoluk (Afyonkarahisar) Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Proje Hizmet Alım İşi kapsamında tasarımı yapılan yapıların geoteknik değerlendirme ve zemin iyileştirmeleri.

Tamamlanma 100%

Delice (Kırıkkale) Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Proje Hizmet Alım İşi

İller Bankası tarafından ihale edilen Delice (Kırıkkale) Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Proje Hizmet Alım İşi kapsamında tasarımı yapılan yapıların geoteknik değerlendirmeleri ve zemin iyileştirmeleri.

Tamamlanma 100%

Van-Tatvan Devlet Yolu kapsamında Yelkenli Tüneli Etüt ve Proje Danışmanlık işi

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Van-Tatvan Devlet Yolu’nun artan trafik ihtiyacını karşılayabilmesi ve mevcut yol standartlarının arttırılması amacıyla yapılması planlanan Yelkenli Tünelinin tünel gövdesi, giriş ve çıkış portallarının modellenmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması. 

Tamamlanma 100%